Toegankelijkheidsmenu

Disclaimer

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy verklaring Artex B.V. (Handelend onder handelsnamen: Artelux / Kendix /De Ploeg / Your Edition / Loft 79)

Hoewel de informatie op deze website met zorg is samengesteld kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Kendix, welke geen eigendom zijn van Kendix, maar ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Kendix. Kendix is selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, maar zij kan niet instaan voor de inhoud en/of het functioneren, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Het auteursrecht op deze website berust bij Kendix of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Overname of vermenigvuldiging van informatie uit deze site is uitsluitend toegestaan met vermelding van bron.

Voor de historische gegevens is gebruik gemaakt van het boek 'Wevers in Woldere, 150 jaar Linnenweverijen Van Dijk & Zn', geschreven door Dhr. Jaap Wallinga i.sm. Theo van Dijk. Een uitgave van Stichting Waalres Erfgoed.   

Alle rechten op het materiaal op deze website komen toe aan Kendix of haar licentiegevers.

Kendix besteedt uitermate zorg aan de betrouwbaarheid van de gegevens die zich op Kendix site bevinden. Ondanks de nauwkeurigheid waarmee dit gedaan wordt, benaderen de gegevens op de site zo veel mogelijk de werkelijkheid. Derhalve kunnen de kleuren van de getoonde afbeeldingen in werkelijkheid afwijken. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw dichtstbijzijnde verkooppunt, zij kunnen u verder informeren.

Kendix staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17068439

De website is vormgegeven en ontwikkeld door Indivirtual. www.indivirtual.nl

De fotografie 2011-2012 kwam mede tot stand met behulp van:

Toonkamer: Arco / Palau
Edha: Moooi / Diesel / Moroso
Co van der Horst
Van Oort
Strand West
Depot Rotterdam
Functionals
Erik Gutter
Arjan Benning
Alfons Lenders
Lisa Klappe
Mascha van Wely

Kendix. All rights reserved.